foto

02-07-2013 Scheepsbouwers en toeleveranciers in debat over QLIFT

Tijdens de QLIFT bijeenkomst op 25 juni bij IHC Merwede in Sliedrecht waren ruim 80 mensen aanwezig. De middag werd geopend door Joop Hylkema die als managing director bij IHC Merwede het belang van ketensamenwerking onderstreepte. Jan Willem Bos van IHC Merwede ging vervolgens kort in op de nieuwste versie van het QLIFT  document en Gerard Kraaij schetste op welke manier Bakker Sliedrecht QLIFT toepast in de dagelijkse praktijk. 
 
Onder leiding van Frederik Schukken werd een Lagerhuisdebat georganiseerd, waarbij twee groepen mensen ongeacht hun eigen mening een stelling over QLIFT al dan niet moesten verdedigen. Een derde groep werd gevraagd om in eerste instantie zijn eigen mening te geven en na afloop van het debat of zij van mening veranderd waren. Vooral het feit dat sterke voorstanders van QLIFT zich ineens als tegenstanders op dienden te stellen en vice versa leidde tot humoristische taferelen. 
 
Na afloop van het debat benadrukte Casper de Jong, Director Operations bij Damen Shipyards Gorinchem, nogmaals het belang van ketensamenwerking waarbij QLIFT een bruikbaar instrument vormt. Koen Burgers, projectleider P1, sloot de middag af met een terugblik op een uiterst geslaagde middag en bedankte alle aanwezigen voor hun actieve deelname. Hij sprak tot slot de verwachting uit dat QLIFT de samenwerking in de Nederlandse scheepsbouw aantoonbaar gaat  versterken. 
 
Voor meer informatie over P1 QLIFT kunt u contact opnemen met Koen Burgers, Projectleider P1 QLIFT, e-mail: k.burgers@integraalsamenwerken.nl
 
Verder discussiëren? Meld u hier aan op de QLIFT LinkedIn groep.

Copyright 2009 © Integraal Samenwerken