foto

P10 Regie en Communicatie

Het project Regie en Communicatie bewaakt vooral de voortgang van en de samenhang tussen de verschillende deelprojecten. Daarnaast ligt in het deelproject de verantwoording voor de interne en externe communicatie.
 
Hiertoe worden de volgende taken uitgevoerd:
- Toezicht op de uitvoering en voortgang van de diverse deelprojecten
- Bevorderen van het inzicht in de doelstellingen en deelprojecten van Integraal  
  Samenwerken
- Creëren van draagvlak bij huidige en nieuwe partners voor Integraal
  Samenwerken in brede zin
- Uitdragen van het programma Integraal samenwerken naar de maritieme 
  sector, onderwijs, media en publiek
 
Vanuit het project Regie en Communicatie worden de volgende resultaten opgeleverd:
- Beknopte en duidelijk leesbare artikelen over de projectvoortgang
- Beknopte rapportages over de samenhang tussen projecten
- Nieuwsbrieven, flyers en PR-materialen
- Interactieve webportal
 
Samenvattend kan gesteld worden dat het project Regie en Communicatie verantwoordelijk is voor de coördinatie van het Programma Integraal Samenwerken in zijn geheel.
Copyright 2009 © Integraal Samenwerken