foto

P11 Horizontale testprojecten

In het project Horizontale testprojecten ligt de nadruk op het demonstreren van de ontwikkelingen van Integraal Samenwerken tijdens concrete bouwprojecten. Hierdoor ontstaat draagvlak voor introductie en toepassing in de praktijk, waardoor de werkwijzen en instrumenten geëvalueerd en verbeterd kunnen worden.
 
Voorbeelden van horizontale testprojecten zijn:
 
- Validatie van een routeermethode voor leidingen in concrete bouwprojecten
- Validatie en automatische planningsgeneratie in concrete bouwprojecten
- Pilot voor een 3D informatiewijzer voor HVAC systemen
- Testen van RFID-technieken in lopende scheepsbouwprojecten
- Proefopstellingen voor een informatieadapter voor HVAC systemen
- Lifecycle pilots voor concrete bouwprojecten
 
Bij de toepassing in concrete scheepsbouwprojecten ligt de nadruk op het beter laten functioneren van medewerkers en het beter doen vormgeven van het primaire proces.
 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van zogenoemde procescoaches. Dit zijn mensen die de procesgang observeren en reflecteren op de interactie tussen projectmedewerkers. De coaches lopen mee in het dagelijkse projectproces, reflecteren op groepsprocessen en stimuleren individuen tot verbetering van de eigen communicatie.
Copyright 2009 © Integraal Samenwerken